CZ

Ke stažení

Legislativa

Propagační materiály

Návody k obsluze

Prohlášení o shodě

Ostatní dokumenty

Legislativa

Pálení destilátu bez zákonného povolení není v ČR legální. Na prodej / přemístění destilačního zařízení se vztahuje ohlašovací povinnost. Podmínky pro výrobu destilátů jsou v České republice vymezeny zákonem o lihu č. 61/1997 Sb.

Líh smí být vyráběn a upravován jen v lihovaru nebo zvláštním lihovaru, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního zákona. Toto povolení vydává Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu podle toho, jakým způsobem je líh získáván.

V případě pěstitelského pálení vydává povolení Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti. Žadatel k ní připojuje popis s nákresem uspořádání a technickou dokumentací.

Zákon o lihu dále specifikuje:

  • látky ze kterých je možné líh vyrábět
  • maximální množství vyráběného lihu
  • požadavky na evidenci látky ze kterých je možné líh vyrábět látky ze kterých je možné líh vyrábět látky ze kterých je možné líh vyrábět látky ze kterých je možné líh vyrábět látky ze kterých je možné líh vyrábět

Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

Kovoděl
Janča s.r.o.

Pěstitelské pálenice
a ovocné lihovary

SPECIÁLNÍ
TECHNOLOGIE

DESTILAČNÍ
KOLONY

MALÉ
PÁLENICE

ZPRACOVÁNÍ
POTRAVIN

NÁHRADNÍ DÍLY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sledujte nás

Menu
Update cookies preferences