Nacházíte se: Ke stažení > Legislativa

Legislativa

Pálení destilátu bez zákonného povolení není v ČR legální. Na prodej / přemístění destilačního zařízení se vztahuje ohlašovací povinnost. Podmínky pro výrobu destilátů jsou v České republice vymezeny zákonem o lihu č. 61/1997 Sb
 
Líh smí být vyráběn a upravován jen v lihovaru nebo zvláštním lihovaru, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního zákona. Toto povolení vydává Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu podle toho, jakým způsobem je líh získáván.
 
V případě pěstitelského pálení vydává povolení Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti. Žadatel k ní připojuje popis s nákresem uspořádání a technickou dokumentací.
 
Zákon o lihu dále specifikuje:
  • látky ze kterých je možné líh vyrábět
  • maximální množství vyráběného lihu
  • požadavky na evidenci
  • technické uspořádání pálenice
  • měření a zušlechťování lihu
  • skladování lihu, oznamovací povinnost a mnohé další

Copyright © 2007-2022 Kovoděl Janča s.r.o.
Created byBluesoft